Predavanja s 8. Festivala maslina u Zagrebu

05 . Ožujak . 2023

Dragi naši maslinari, u nastavku (pod Dokumenti) donosimo Vam predavanja koja su se održala na 8. Festivalu maslina tokom 4. i 5. ožujka 2023. 

Kako nam pristignu prezentacije, tako ćemo ih i objavljivati.

PREDAVANJE: Ekološko maslinarstvo – stanje i mogućnosti u Republici Hrvatskoj
Predavač: dr. sc. Silvio Šimon, Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede

PREDAVANJE: 10 Godina djelovanja udruge Zagrebački maslinarski institut – predstavljanje monografije
Predavač: dr. sc. Krunoslav Kovačevićprvi predsjednik udruge i sadašnji član Upravnog odbora

PREDAVANJE: Kako maslinovo ulje gubi ljekovita i kvalitetna svojstva?
Predavač: dr. Ivica Vlatkovićpredsjednik udruge maslinara Zadarske županije

PREDAVANJE: Usporedba parametara kvalitete maslinovog ulja i tla s područja Istre i Dalmacije
Predavači: dr. sc. Dario Lasić i prof. dr. sc. Jasna BošnirNZJZ „dr. Andrija Štampar“, Zagreb

PREDAVANJE: Endogeni enzimi maslinova ulja
Predavač: prof. dr. sc. Dubravka Škevin, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

PREDAVANJE: Divlje masline u Hrvatskoj i njihovo maslinovo ulje
Predavač: doc. dr. sc. Mirella ŽanetićInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split

PREDAVANJE: Intenzivni uzgoj masline u super gustom sklopu
Predavač: dr. sc. Predrag Vujević, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Zagreb

PREDAVANJE: Utjecaj klimatskih promjena na uzgoj masline
Predavač: mr. sc. Stanislav Štambuk, Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede

PREDAVANJE: Fenoli iz maslinovog ulja kao epigenetski modulatori
Predavač: Prof. dr. sc. Tea BilušićKemijsko-tehnološki fakultet, Sveučilište u Splitu

Dijelove nekih predavanja možete naći na YOUTUBE kanalu Festivala maslina u Zagrebu